Vakwerkers van

 

Educatief, maar nooit schoolsEducatie is opvoeden.

Eskimo's voeden hun kinderen anders op dan bosjesmannen en in de riddertijd ging men anders om met natuur en landschap, dan pakweg 10 jaar geleden.

Maar hoe groot ook de verschillen, in alle tijden en in alle culturen hoort de cursus "Hoe ga ik om met mijn omgeving en wat daarin leeft" bij de opvoeding.


In onze tijd rust een belangrijk deel van die cursus bij het onderwijs. Kinderen leren op school niet alleen schrijven en rekenen, maar er wordt ook gewerkt aan een respectvolle, betrokken houding naar de wereld.  Dat is natuur- en milieu-educatie; een zo compleet mogelijke set van moderne waarden en normen.


NME kan in alle lessen voorkomen, binnen en buiten de school. Natuur- & milieu-educatie biedt gereedschap om op een duurzame wijze met de natuur en omgeving om te gaan.


NME-Atelier ontwikkelt, organiseert en begeleidt activiteiten voor het NME-werkveld; lessen, trainingen en projecten waarin respect voor natuur & landschap en leren kiezen voor duurzaamheid centraal staan.

Dit doen we met 2 stafmedewerkers en 12 door NME-atelier getrainde gastdocenten. Daarnaast maken we gebruik van een vast groep ZZP-ers om specifieke lessen te geven te Moerveld.


NME Atelier maakt (buiten)activiteiten met heel veel verbeelding, pret en creativiteit.

Natuur, Milieu, Erfgoed en Duurzaamheid


Natuur:

Wat vroeger gewoon was, moet je nu stimuleren. Wie als kind de natuur heeft leren waarderen, zal er later ook beter voor zorgen. Vervreemding van de natuur kan uitlopen op ontaarding. Vertrouwdheid met het landschap waarin men opgroeide gaat verloren, er treedt vervreemding op/ verlies aan identiteit/ verlies aan verleden/ verlies aan natuur; dit moet hersteld worden.


Milieu:

De geschiedenis heeft geleerd dat de mens heel inventief kan zijn. Tot nu toe heeft dat echter geleid tot aantasting van het milieu. Laat de toekomst ons leren dat diezelfde inventiviteit kan leiden tot een schoon milieu en daarmee tot een goede toekomst voor diegenen die na ons de aarde bevolken.

Erfgoed:

Omdat een volk, dat in het heden leeft en het verleden niet kent, gevaarlijk doelloos naar de toekomst zweeft. Moge daarom erfgoed-educatie enig houvast geven in een tijd waarin zo hartstochtelijk naar nieuwe levenswaarden wordt gezocht. 


Duurzaamheid:

Het is ondenkbaar dat we een nieuwe generatie kunnen opvoeden met de gedachte dat ze net zoveel kunnen krijgen als wij, of zelfs meer. Ze kunnen wel meer krijgen, maar dan gemeten aan een andere kwaliteitsnorm. De opgroeiende generatie moet absoluut een ander beeld krijgen van haar plaats in de gemeenschap en op deze aarde dan de vorige twee generaties hebben gehad. Ze zullen zichzelf moeten zien binnen het kader van het hele ecosysteem.


Het uitvinden en hanteren van duurzame technische snufjes alleen is niet voldoende. Er zal een algehele duurzame bewustwording/ een mentaliteitsverandering moeten plaatsvinden.

Mobiel en beweeglijk


Met onze grote bus vol attributen komen wij naar de scholen. De belangrijkste reden is om de directe leefomgeving van de kinderen bij de lessen te betrekken.