Moerveld

 
 Luchtkasteel

Jaren zijn verstreken, sinds het schrijven van de eerste plannen voor ons “Oerproject”. De weg door de eeuwen heen naar de tijd van nu, is een adembenemend avontuur.

We willen, in navolging van ons succesvolle schoolproject “In Limburg staat een huis”. ooit een educatief milieupracticum opzetten, met erfgoed, omgeving en duurzaamheid als  educatieve hoofdthema's.

En de boodschap? Kansen en mogelijkheden voor een duurzame ontwikkeling zijn er in overvloed. Waar het op aankomt is durf, creativiteit en politieke wil om die mogelijkheden ook te benutten.


Met ons schoolproject “In Meerssen staat een huis”, in opdracht van Wonen Meerssen, is de eerste steen van ons luchtkasteel fysiek geworden!


Duurzaamheid

Om met onderwerpen als leefbaarheid, milieu en duurzaamheid bij kinderen binnen te komen kies je al snel voor een speelse, verhalende en expressieve aanpak.

Zo geven wij dan ook invulling aan ons gastdocentschap voor de basisscholen in de Parkstad, Meerssen, Sittard/ Geleen, Maastricht en Landgraaf.

NME-Atelier gaat bij de klassen op bezoek, met een bonte mix van pedagogisch-didactisch afgestemde activiteiten over uiteenlopende onderwerpen.


En altijd met z'n tweeën. Juist dàt blijkt ons gastdocentschap extra glans te geven en zo verbazend intens en veilig te maken. Wij noemen dat het Pipo & Mammaloe-effect: kinderen maken veel makkelijker contact met een (echt)paar-gastdocent, dan met een gastdocent in z'n eentje. Madelein en Hans zijn antagonisten, zoals Pipo en Mammaloe, of Swiebertje en Saartje. Vormen samen een soort veiligheid, waardoor


Hoe zou het zijn als we de kinderen ontvangen op een heus buitencentrum. De kinderen maken op een speelse manier kennis met hun directe leefomgeving. De verhalende, speelse en expressieve manier om kinderen met natuur en geschiedenis samen te laten komen, is tijdens het oerbeleven in een prehistorisch dorp pas echt goed mogelijk.


Beleving/ Verbeelding

De legendes die de gastdocenten van NME-Atelier in de eerste drie lessen tijdens het schoolproject “In Limburg staat een huis” vertellen die de kinderen uitbeelden, zullen tijdens een verblijf in een heus Buitencentrum pas echt werkelijkheid worden. Zeker als ze gehuld zijn in vachten deze lessen met de werkvormen nog eens overdoen in een “echte” oeromgeving met “echte” oer-attributen. De werkvormen worden intensiever beleefd, meer belicht en uitgewerkt. Nieuwe werkvormen komen aan bod waaraan we tijdens onze lessen niet toekomen.


Toekomst-educatie

Om de weg te bewandelen naar de educatie van de toekomst, zullen we eerst een stap terug nemen door het verleden om via het heden de sprong te wagen naar de toekomst. Momenteel geeft NME-Atelier hier vorm aan tijdens het schoolproject “In Limburg staat een huis”. Dat deze manier van lesgeven zichzelf heeft bewezen, toont zich in de massale aanmeldingen van de scholen. Met trots kunnen wij vermelden dat wij reeds 850 kinderen hebben bereikt met een vijftal intensieve lessen om vanuit het verleden, via het heden naar de toekomst te gaan. De eindwerkstukken en practica van de kinderen waren in 2009 te bewonderen tijdens een presentatie in MECC MAASTRICHT en zijn nu te bewonderen in het DUBO-HUIS in opdracht van gemeente Maastricht. Schooljaar 2009/2010 sluiten zich wederom 720 kinderen aan het project aan. Kortom, op het gebied van cultureel/ erfgoed/ natuureducatie, op de wijze die NME-Atelier momenteel biedt is een grote vraag vanuit de scholen. De maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven die het project een warm hart toe dragen, zien wij terug in de vorm van sponsoring en subsidies.


Van een mobiel NME-Atelier naar een Buitencentrum?

Hoewel NME-Atelier ook mobiel actief wil blijven, wil NME-Atelier ook de sprong wagen om de kinderen een tijdelijk verblijf aan te bieden. Tijdens dit tijdelijk verblijf zullen de kinderen de activiteiten die wij reeds tijdens de vijftal terugkomenden lessen samen doen, intensiveren en uitbreiden. Dit tijdelijk verblijf kan in de vorm van een buitenschoolse activiteit. In die zin dat wij een tijdelijk verblijf in de vorm van een weekprogramma en/ of weekend programma kunnen aanbieden.


Wat is een Buitencentrum?

Een buitencentrum is een soort school in het bos. De kinderen zullen eens iets meer bomen dan huizen om zich heen hebben. Meer dieren dan mensen. Niet alleen kijken naar de natuur maar ook aan het werk gaan. Op onderzoek gaan, waterdieren vangen, paddestoelen determineren, bomen en vogels kijken. In elk seizoen valt er in de natuur veel te beleven. Maar het blijft niet alleen bij kijken en beleven. De kinderen leren hoe ze met een schop of zaag in het bos werken en hoe ze dat vroeger hebben gedaan. Helemaal spannend wordt het als ze terug gaan in de tijd. Hoe maakten de limburgers ten tijde van de bandkeramiek nu vuur, een pot van klei of gereedschap van vuursteen? Kunnen wij dat eigenlijk nog wel? We gaan het in het Buitencentrum gewoon proberen. Natuurlijk krijgen de kinderen ook tijd voor zichzelf om te voetballen of een hut te bouwen in het bos.Een verblijf in het buitencentrum van NME-Atelier zal educatief zijn maar nooit schools!


Buitencentrum en naschoolse activiteiten

Men kan ook kiezen voor een naschoolse activiteit zonder er een verblijf aan te koppelen. In navolging van “In Limburg staat een huis” in de vorm van een buitenschoolse activiteit, willen wij de jeugd van stedelijke gemeentes in regio Zuid- Limburg op een speelse manier omgevings- bewust maken. Ons streven is om samen met het natuur historisch Museum, IVN, Scouting, omliggende woningstichtingen, omliggende gemeentes en Provincie onze handen ineen te slaan. Maar hoe dit concreet vorm gaat krijgen, moet nog besproken worden.


Wat is er nodig bij de start?


Enthousiasme en betrokkenheid

Daar NME-Atelier de kosten voor een buitencentrum niet alleen kan dragen, zoeken wij bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn, die duurzaamheid, milieu, educatie en erfgoed hoog in het vaandel hebben staan en die het belang van erfgoed-educatie inzien. Kortom bedrijven die zich herkennen in het werk van NME-Atelier en het enthousiasme van NME-Atelier delen. Oftewel bedrijven, instellingen en overheid die de ankers van het luchtkasteel naar beneden trekken.


Niet alleen op financieel vlak moet het buitencentrum gedragen worden maar ook op fysiek vlak zoals terreinbeheerders, vergunning-verschaffers, vakkrachten (kennis), lobbyisten, omringende musea, ambachtslieden (spieren), etc.. Deze moeten bij de startfase van het buitencentrum betrokken worden. Alleen op deze manier kan er reëel naar de mogelijkheden gekeken worden en kunnen eventuele netwerken geactiveerd worden.


Meerwaarde voor Maastricht & omstreken

Een buitencentrum is een uniek project. Gemeente Den Haag subsidieert een soortgelijk project genaamd “Wilhelmina-Oord”. Gemeente Utrecht subsidieert een soortgelijk project genaamd “UBC”. Beiden projecten streven hetzelfde doel na en UBC mag zich rijkelijk prijzen met haar 40 jaar bestaansrecht. Gemeente Maastricht en omliggende gemeenten maken een mooie sier met een derde Buitencentrum in Nederland. Ze tonen hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid, hun culturele gevoeligheid, hun trots op hun erfgoed en hun respect voor de directe leefomgeving.


Participanten

Indien u het Buitencentrum een warm hart toedraagt en u een bijdrage wil leveren in welke vorm dan ook, neem gerust contact met ons op.Klik hier om de website van Moerveld te bekijken: www.moerveld.nl